Portret Józefa Balukiewicza przy sztaludze
Portret Józefa Balukiewicza przy sztaludze
Nr ref. 273

J. Merkel  Portret Józefa Balukiewicza przy sztaludze, 1895 r.

ołówek/ papier
26 x 19 cm
sygn. p. d.: szkic J Merkel / 20/XII 95.

Sprzedane

Rysunek jednego z uczniów Balukiewicza, przedstawiający sprawnego portrecistę i pedagoga przy pracy. Niewykluczone, że kompozycja jest świadectwem pierwszych artystycznych kroków Jerzego Merkla (1881-1976).

Proweniencja
od rodziny artysty Józefa Balukiewicza (w załączeniu poświadczenie)
Przewiń do góry okna