Idący. Portret Stanisława Kubickiego
Idący. Portret Stanisława Kubickiego
Nr ref. 109

Władysław Skotarek (1894 - 1969)Idący. Portret Stanisława Kubickiego, l. 20. XX w.

drzeworyt/ papier żeberkowy
30,5 x 23,3 cm
opisane pod rycinami: Idący - Władysław Skotarek (Drzeworyt) i Portret St. Kubickiego - Jerzy Hulewicz (Drzeworyt)

Cena: 4 800 zł

Podlega Droit de suite

Praca dwustronna:
na rewersie Portret Stanisława Kubickiego Jerzego Hulewicza (1886-1941)
Pochodzenie: Zdrój, Rok 2, T.III, zeszyt 1, s. 3 i 4.
Bibliografia
Bunt – Ekspresjonizm poznański 1917-1925 (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu listopad - styczeń 2004), Poznań 2003, s. 347 i 268.

Proweniencja
Zdrój, Rok 2, T.III, zeszyt 1, s. 3 i 4.
Przewiń do góry okna